O projektu

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů

Zkrácený název projektu: KOMUNIKACE V PRAXI  CZ.1.07/3.2.06/02.0007

Název projektu anglicky: Comunication in praxe  CZ.1.07/3.2.06/02.0007

Zahájení projektu: 01.03.2011, ukončení projektu:  30.11.2011

Realizátor projektu: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o Litvínov

Harmonogram klíčových aktivit

• Realizace vzdělávacího programu v praxi na cílové skupině včetně jeho šíření
• Úprava vzdělávacího programu na základě výsledku pilotního ověření
• Pilotní ověření vytvořeného programu na cílové skupině.
• Vytvoření vzdělávacího programu
• Komunikační a prezentační dovednosti v oblasti veletrhů
• Vytvoření široké kooperující sítě relevantních organizací pro naplnění cílů projektů

Hlavní cíl projektu
Vytvořit vzdělávací program pro podporu kompetencí cílových skupin v oblasti výcviku komunikačních a prezentačních dovedností, zejména pro oblast veletrhů.

Obecné cíle projektu
Obecným cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

Specifické cíle projektu
• Rozvinout vzájemnou spolupráci vzdělávacích institucí pro další vzdělávání a zlepšit spolupráci vzdělávacích institucí, sociálních partnerů a privátního sektoru
• Vytvořit vzdělávací program pro podporu komunikačních a prezentačních dovedností cílových skupin se zaměřením na veletrhy
• Tento vytvořený vzdělávací program pilotně ověřit
• Na základě výsledku pilotního ověření upravit vytvořený vzdělávací program a vytvořit jeho finální podobu
• Realizovat vzdělávací program v praxi na cílové skupině
• Šířit vytvořený vzdělávací program do dalších institucí prostřednictvím v projektu vytvořené sítě

Cílová skupina
Lektoři dalšího vzdělávání. Cílová skupina lektorů je složena především z lektorského týmu předkladatele projektu a spolupracujících subjektů